Bio

Urodzona w 1998 roku wiolonczelistka – Oliwia Meiser – rozpoczęła swoją przygodę z instrumentem w wieku siedmiu lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Bytomiu. Od tamtej pory gra na wiolonczeli jest jej największą pasją.

Wiolonczelistka osiąga sukcesy zarówno w Polsce jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia. Wśród najnowszych osiągnięć wymienić można tytuł Złotej Laureatki 8 edycji festiwalu SVIREL na Słowenii, I miejsce na XXIII Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych, a także I miejsce na 11. Międzynarodowym Konkursie im. Antonio Janigro na Chorwacji. Oliwia została ponadto wyróżniona drugą nagrodą na Konkusie Wiolonczelowym Centrum Edukacji Artystycznej i wyróżnieniem i tytułem Finalistki X Ogólnopolskiego Konkursu im. Dezyderiusza Danczowskiego.

Wiolonczelistka bierze regularnie udział w kursach mistrzowskich w Europie. Swoją wiedzę poszerzała podczas warsztatów w klasach profesorów takich jak Jens Peter Maintz, Louise Hopkins i Timora Rosler. Oliwia jest czynną uczestniczką projektu nowoczesnego kształcenia muzycznego Europa u Bram, w ramach którego pracowała pod okiem znanych pedagodów (Frans Helmerson, Jens Peter Maintz, Philippe Muller). Występowała na scenie Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej oraz w Pałacu Prezydenckim w Bratysławie. Koncertowała ze Słowacką Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Capella Istroploitana, Francingena Chamber Orchestra oraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej.

Oliwia jest bardzo aktywna w dziedzinie kameralistyki. Uczestniczyła w ośmioletnim projekcie z triem fortepianowym wraz z Sarą Madeją i Tomaszem Buchtą, a w latach 2011-2014 była członkinią kwartetu fortepianowego oraz kwartetu smyczkowego Sine Nomine. Najważniejszymi osiągnięciami zespołowymi są I miejsce na XII i XI Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków, I miejsce na XVII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych – Jawor 2015, I miejsce i nagroda za najlepsze wykonanie utworu napisanego w XX lub XXIw. na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala w grze na instrumentach smyczkowych „Talents for Europe”. Wiolonczelistka jest również koncertmistrzynią Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej.

W kwietniu 2016 roku uczennica została dopuszczona do udziału w dwudziestej edycji programu Morningside Music Bridge w Pekinie oraz do Cello Akademie Rutesheim – odbywającego się w listopadzie festiwalu muzyki wiolonczelowej. Oliwia jest ponadto wielokrotną laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Bytomia oraz stypendystką Centrum Edukacji Artystycznej, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Rady Ministrów. Otrzymała także Nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia „Wena” 2015.

Od lipca roku 2017 Oliwia jest członkinią prestiżowego zespołu LGT Young Soloists, wraz z którym ma przyjemność występować na scenach całego świata. W roku 2017 Oliwia doskonaliła swoje umiejętności jako studentka w klasie dr Natalii Kurzac – Kotula (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach). Obecnie Oliwia Meiser kształci się na Universität der Künste w Berlinie w klasie profesora Konstantina Heidricha.

Obecnie Oliwia koncertuje jako artystka agencji TONALiSTEN. Ponadto w 2018 roku została ona nagrodzona podczas konkursu TONALi2018 i ma przyjemność gry na instrumencie Paolo Castello 1695. Od października 2018 Oliwia jest członkinią Eostra String Sextet, w którego biografii można zanotować między innymi pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną na konkursie Alice Samter w Berlinie.