Instrument


Oliwia gra na instrumencie o wysokiej wartości historycznej, wykonanym przez Paolo Castello w roku 1695. Instrument ten jest jej życzliwie udostępniony przez prywatnego sponsora w ramach nagrody specjalnej podczas konkursu TONALi2018.